A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thời khóa biểu 2018-2019 HKI

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

Sáng

1

HĐTT

Tiếng Việt

Thể dục-M

Tiếng Việt

Tiếng việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng việt

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

TNXH

4

Toán

Âm nhạc

Toán

Thủ công

HĐTT

5

Đạo đức

 

Mĩ thuật

 

 

Chiều

(Buổi 2)

1

 

Tiếng Việt-H

 

 

Tiếng Việt-H

2

 

Tiếng Việt-H

 

 

Tiếng Việt-H

3

 

Toán-H

 

 

Toán-H

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

LT và câu

Chính tả

3

Thể dục-M

Chính tả

Âm nhạc

Tập viết

Tâp làm văn

4

Toán

Đạo đức

TNXH

Mĩ thuật

Thủ công

5

HĐTT

Thể dục-M

 

 

HĐTT

Sáng

(Buổi 2)

1

 

 

Tiếng Việt-H

 

 

2

 

 

Tiếng Việt-H

 

 

3

 

 

Toán-H

 

 

 

Chiều

 

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

2

Kể chuyện

Chính tả

Toán

Tập viết

Toán

3

T. Anh

TNXH

LT và câu

TNXH

Thủ công

4

Toán

Thể dục-M

Âm nhạc

Mĩ thuật

Chính tả

5

HĐTT

Đạo đức

 

 

HĐTT

Sáng

(Buổi 2)

1

T. Anh

 

Tin

 

 

2

Toán-H

 

Tin

 

 

3

Tiếng Việt-H

 

Thể dục-M

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

1

HĐTT

LT và câu

Toán

LT và câu

Toán

2

T. Anh

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Tập đọc

Kể chuyện

Tập làm văn

Địa lí

Chính tả

4

Toán

Khoa học

Mĩ thuật

Lịch sử

Khoa học

5

Đạo đức

 

 

 

HĐTT

Chiều

(Buổi 2)

1

Thể dục-M

Tin

 

Toán-S

 

2

T. Anh

Tin

 

Kỹ thuật-S

 

3

 

Thể dục-M

 

Âm nhạc-S

 

 

Sáng

 

1

HĐTT

LT và câu

Toán

LT và câu

Toán

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

T. Anh

Kể chuyện

Tập làm văn

Lịch sử

Chính tả

4

Toán

Khoa học

Đạo đức

Mĩ thuật

HĐTT

5

 

 

Địa lí

Khoa học

 

Chiều

(Buổi 2)

 

1

T. Anh

Thể dục-M

 

 

Toán-S

2

Thể dục-M

Tin(t4)

 

 

Kỹ thuật-S

3

 

Tin(t5)

 

 

Âm nhạc-S


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan