A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu HKI 2018-2019 phân hiệu

THỜI KHÓA BIỂU- HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 - 2019 (PHÂN HIỆU)

 

 

KHỐI

LỚP

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

1A2

 

Sáng

1

HĐTT-M

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng việt

2

Thể dục-M

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng việt

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

4

Tiếng Việt

Đạo đức

Mĩ thuật

Thủ công

TNXH

5

Toán

 

 

 

HĐTT

 

Chiều

1

 

 

Tiếng Việt-H

Tiếng Việt-H

 

 

2

 

 

Tiếng Việt-H

Tiếng Việt-H

 

 

3

 

 

Toán-H

Toán-H

 

 

 

2A2

 

 

Chiều

1

HĐTT -M

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Toán

Kể chuyện

Thể dục-M

LT và câu

Chính tả

3

Tập đọc

Chính tả

Toán

Thể dục-M

Tâp làm văn

4

Tập đọc

Đạo đức

Âm nhạc

Tập viết

Thủ công

5

 

 

Mĩ thuật

TNXH

HĐTT

Sáng

(Buổi 2)

1

 

Tiếng Việt-H

 

 

 

2

 

Tiếng Việt-H

 

 

 

3

 

Toán-H

 

 

 

 

 

3A2

 

Chiều

 

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

2

Kể chuyện

Chính tả

Toán

Tập viết

Toán

3

Toán

TNXH

LT và câu

TNXH

Chính tả

4

T. Anh

Đạo đức

Âm nhạc

T.Anh

Mĩ thuật

5

HĐTT

Thủ công

Thể dục-M

Thể dục-M

HĐTT

 

Sáng

(Buổi 2)

1

Tiếng Việt-S

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt-S

 

 

 

 

 

3

Toán-S

 

 

 

 

 

4A2

 

Sáng

 

1

HĐTT

LT và câu

Toán

LT và câu

Toán

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Toán

Kể chuyện

Tập làm văn

Khoa học

Chính tả

4

T. Anh

Khoa học

Lịch sử

Địa lí

Mĩ thuật

5

 

Đạo đức

 

 

HĐTT

Chiều

(Buổi 2)

1

Tiếng Việt-S

 

Kỹ thuật-Sự

Thể dục-M

 

2

Tiếng Việt-S

 

Âm nhạc-Sự

T. Anh

 

3

Toán-S

 

Thể dục-M

 

 

 

5A2

 

 

 

 

Sáng

 

1

HĐTT-M

LT và câu

Toán

LT và câu

Toán

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Toán

Kể chuyện

Tập làm văn

Khoa học

Chính tả

4

Đạo đức

Khoa học

Địa lí

Mĩ thuật

Lịch sử

5

T. Anh

 

 

 

HĐTT

Chiều

(Buổi 2)

1

 

Tiếng Việt-S

Thể dục-M

T. Anh

 

 

2

 

Tiếng Việt-S

Â. nhạc t3-S

Thể dục-M

 

 

 

3

 

Toán-S

Kỹ thuật t4-S

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan